Cenník

Scroll
Základné službyCenník so spoluúčasťou
zdravotnej poisťovne
Cenník bez spoluúčasti
zdravotnej poisťovne
Konzultácia20 €30 €
Konzultácia nad 30 minút20 €40 €
Diagnostická časť170 €250
Diagnostická časť so skenom220 €350 €
Dentálna hygiena30 €50 €
Pieskovanie zubov s Airflow20 €20 €
Hygiena a separácia pred lepením fixného strojčeka30 €60 €
RTG (panoramatický/TELE)17 €17 €
Digitálny sken zubov50 €50 €
Bielenie zubov - AKCIA - pôvodná suma 350€290 €
Liečba priesvitnými dlahamiCenník so spoluúčasťou
zdravotnej poisťovne
Cenník bez spoluúčasti
zdravotnej poisťovne
Invisalign Lite
liečba do 14 dláh
1 čeľusť1.600 €2.300 €
2 čeľuste2.100 €2.900 €
Invisalign Teen
do 17 rokov
1 čeľusť--
2 čeľuste3.300 €-
Invisalign First
liečba pre deti od 6 do 10 rokov
1 čeľusť1.350 €-
2 čeľuste1.590 €-
Invisalign Full
liečba nad 14 dláh
-4.300 €
Invisalign Express
Liečba do 7 dláh
1 čeľusť-1.100 €
2 čeľuste-1.400 €
SPARK EXPRES
Liečba do 10 dláh
1 čeľusť-800 €
obe čeľusťe-1.200 €
SPARK LITE
Liečba do 20 dláh
1 čeľusť-2.300 €
obe čeľusťe-2.900 €
SPARK FULL
Liečba nad 20 dláh
1 čeľusť-2.700 €
obe čeľusťe-3.500 €
Liečba fixným aparátomCenník so spoluúčasťou
zdravotnej poisťovne
Cenník bez spoluúčasti
zdravotnej poisťovne
Kovové brekety MBT1 čeľusť1.300 €1.750 €
2 čeľuste1.950 €2.700 €
Kovové brekety CCO1 čeľusť1.450 €1.850 €
2 čeľuste2.200 €2.900 €
Keramické brekety CCO1 čeľusť1.600 €2.500 €
2 čeľuste2.600 €3.500 €
Liečba ostatnými aparátmiCenník so spoluúčasťou
zdravotnej poisťovne
Cenník bez spoluúčasti
zdravotnej poisťovne
Snímateľný aparát na 1 čeľusť200 €250 €
Orthopulse - urýchlovač liečby-900 €
GNE aparát200€290 €
FROG aparát200 €290 €
BIO BITE CORRECTOR300 €300 €
TPA25 €35 €
Odtlačok na 1 čeľusť15 €20 €
Kontrola20 €30 €
Kontrola s úpravou aparátu25 €35 €
Retenčná fázaCenník so spoluúčasťou
zdravotnej poisťovne
Cenník bez spoluúčasti
zdravotnej poisťovne
Vivera priesvitné dlahy
1 čeľusť220 €250 €
2 čeľuste280 €350 €
Reteiner
1 čeľusť30 €60 €
Essix dlaha
1 čeľusť60 €80 €
Retenčná platňa
1 čeľusť70 - 90 €120 €
Záchovná stomatológiaCenník so spoluúčasťou
zdravotnej poisťovne
Cenník bez spoluúčasti
zdravotnej poisťovne
Vstupné vyšetrenie30 €
Cielené stomatologické vyšetrenie20 €
Preventívna stomatologická prehliadka15 €
Jednoplôšková výplň zuba50 €
Dvojplôšková výplň zuba75 €
Trojplôšková výplň zuba95 €
Rekonštrukcia korunky zuba - priama130 €
Intraorálna RTG snímka10 €
Povrchová anestézia - slizničná5 €
Infiltračná anestézia10 €
Zvodová anestézia15 €
Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa13 €
Pečatenie zubov35 €
Ostatné výkonyCenník so spoluúčasťou
zdravotnej poisťovne
Cenník bez spoluúčasti
zdravotnej poisťovne
Kontrola fixného strojčeka20 €30 €
Kontrola fixného strojčeka s aktiváciou30 €40 €
Výmena oblúka40 - 50 €80 €
Sňatie fixného strojčeka1 čeľusť95 €170 €
Lepenie/sňatie attachmentu na vyžiadanie pacienta10 €10 €
Odstránenie reteineru1 čeľusť30 €30 €
Curaprox3.5 €3.5 €
Gumičky3 €5 €
Estetická výplň do dlahy5 €5 €
Medzizubná kefka1 €1 €
Poplatok za ošetrenie pacienta neevidovaného v našej ambulancii10 €10 €
Zavedenie TAD mini implantátu-60 €
TAD mini šrób-65 €
Bielenie zubov - ambulantné a domáce bielenie-350 €